Historie

Føllingstua ligger ved Snåsavatnet i Nord-Trøndelag og har som målsetting å være en av Norges mest miljøvennlige campingplasser. Med gjester fra 46 forskjellige nasjoner de siste 3 årene, ca 60 oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler (ca 30 faste), 65 sengeplasser i hytter og rom og 80 spisesplasser så er Føllingstua ingen liten bedrift i økoturismesammenheng.

Føllingstua er litt annerledes, slik det må være for en økoturismebedrift. På Føllingstua er lokalhistorie viktig, noe som er tydelig bl.a. gjennom historisk bilder i restauranten og stuene, spesielt er Snåsavatnet som ferdselsåre med fokus på skipstrafikken der og temautsmykning og historiefortelling i hyttene, hvor kjente navn fra regionen får hver sin hytte med bilder og historie. De 7 største hyttene har fått sitt lokalhistoriske tema.