Plassering

Føllingstua ligger ved E6 i sørenden av Snåsavatnet med utsikt oppover mot Snåsa, Skjækra og Blåfjella nasjonalpark. Midt mellom Oslo og Bodø.

Haugåshalla 6
7732 Steinkjer